Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Small steps, BIG impact

Onze initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt dagelijks onderdeel uit van onze bedrijfsvoering en de omgang met elkaar. Wij doen ons best om op elk vlak bewuste keuzes te maken om ons personeel, onze omgeving, leveranciers en onze klanten zo maatschappelijk verantwoord te benaderen.

PRS is een handelsonderneming en staat midden in de maatschappij en wij zijn ons bewust van onze interactie met de omgeving. Hier op een duurzame wijze mee omgaan zien we eerder als een vanzelfsprekendheid dan als een bewuste keuze.

Wij hebben doelstellingen geformuleerd op het gebied van sociale werkcondities en omstandigheden, kinderarbeid, anti-discriminatie van werknemers en milieu en afvalmanagement.

Deze doelstellingen vormen de basis bij het nemen van maatschappelijk verantwoorde beslissingen waarvan de iedereen binnen de organisatie op de hoogte is. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de impact van de bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu en kiezen voor transparantie, nauwkeurige en volledige informatie over onze keuzes.

People

Het succes van ons bedrijf wordt gerealiseerd door onze medewerkers. Onze mensen zijn de organisatie en zij bieden een meerwaarde in onze oplossingen en projecten. Onze werknemers hebben een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in hun dagelijkse taken. Zij krijgen de vrijheid om het beste van zichzelf te laten zien en zich verder te ontwikkelen. Dit in een prettige werkomgeving.

Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de privé-situatie van iedere medewerker. Alleen wanneer een medewerker privé goed in zijn of haar vel zit, kan deze medewerker het beste uit zichzelf halen.

Planet

Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen alsmede het gebruik daarvan. Dit betekent dat we een pro-actief milieubeleid voeren en datgene moeten gaan doen om te komen tot reductie van onze CO2-emissies.

Er wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. We streven ernaar de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Hierdoor wordt bespaard op bijvoorbeeld energie, water en grondstoffen.

Profit

PRS heeft kwaliteit en tevreden klanten en leveranciers als hoogste prioriteit. Wij werken enkel samen met duurzame partners en gaan samen voor een plezierige en jarenlange samenwerking.

Wij zetten ons in voor een transparante bedrijfsvoering, ook op financieel gebied. Het personeelsverloop is laag en we gaan altijd in gesprek met medewerkers.

Een ander aspect dat valt onder profit is de omgang met de markt. Wij houden de markt continu scherp in de gaten. Dat doen we door het bezoeken van seminars/beurzen en het deelnemen aan projecten waarin kennisdeling en samenwerking voorop staan.

Energieverbruik

Wij hebben de keuze gemaakt om bewuster om te gaan met het gebruik van energie. Zo hebben wij in de eerste plaats zonnepanelen op het dak laten plaatsen zodat wij onze energie zelf op kunnen wekken. Met onze zonnepanelen wekken wij veel meer op dan dat wij verbruiken, het overschot wordt geleverd aan huishoudens en bedrijven. Hierin zijn wij dus zelfvoorzienend. Ook is in het gehele pand de TL verlichting vervangen door LED verlichting en hebben wij de oude ketel vervangen door een HR ketel.

Met het overstappen op groene energie willen wij besparen op “slechte” energie en verduurzamen op het milieu. Onze doelstelling is om jaarlijks 10% te besparen op het gasverbruik.

Duurzaam denken en handelen is niet enkel een beleidskwestie. Het zit verweven in de vele keuzes die iedereen dagelijks maakt. Van zuinig omgaan met energie tot het tegengaan van verspilling. Het zit in alles wat je als mens of bedrijf gebruikt en verbruikt

Afvalmanagement

Omdat wij niet zelf produceren, veroorzaken wij op dat gebied weinig afval. Wel krijgen wij regelmatig producten aangeleverd op pallets, verpakt in karton of dozen opgevuld met plastic. Dit wordt hergebruikt bij de verzending van onze eigen producten om gebruik van verpakkingsmateriaal te verminderen en als dit niet mogelijk is gescheiden afgevoerd.

Tevens is ons papierverbruik drastisch afgenomen door het elektronisch factureren en het efficiënter om gaan met het uitprinten van hardcopies.

In 2022 zijn wij een traject gestart om papierloos te werken. Wij denken met deze digitalisering efficiënter en effectiever te werken. Werkprocessen verlopen sneller en besparen op papier en inkt.

Zorg voor medewerkers

Wij bieden onze medewerkers een uitdagende werkomgeving met mogelijkheden tot het volgen van vak relevante opleidingen. Zo heeft ons installatieteam het VCA Vol certificaat en hebben zij een BHV opleiding gevolgd. Tevens worden zij voorzien van de juiste werkkleding en schoeisel om hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Wij sturen in de dagelijkse bedrijfsvoering constant aan op verbeteringen op alle gebieden, dus niet alleen op het financieel economisch gebied (profit), maar ook op het menselijk vlak (people) en het milieu (planet) en monitoren onze prestaties regelmatig om plannen bij te kunnen stellen aan veranderende omstandigheden.

Wij spannen ons in om te innoveren, duurzaam in te kopen, materialen en machines efficiënt te gebruiken, het energiegebruik te verlagen en afvalstromen te beperken, hierbij rekening houdend met de wet- en regelgeving. Wij sturen op goed gedrag van werknemers en leveranciers door het toepassen van gedragscodes.

Van alle medewerkers wordt tijdens hun werkzaamheden een actieve rol verwacht op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheid evenals een verantwoorde opstelling ten aanzien van het milieu.

PRS hecht er belang aan dat de internationaal geldende normen en waarden worden gerespecteerd in al haar zakelijke activiteiten.