Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

PRS is een handelsonderneming en staat midden in de maatschappij. Wij zijn bewust van onze interactie met de omgeving. Hier op een duurzame wijze mee omgaan zien we eerder als een vanzelfsprekendheid dan als een bewuste keuze. Wij hebben doelstellingen geformuleerd op het gebied van sociale werkcondities en omstandigheden, kinderarbeid, anti-discriminatie van werknemers en milieu en afvalmanagement.

Deze doelstellingen vormen de basis bij het nemen van maatschappelijk verantwoorde beslissingen waarvan iedereen binnen de organisatie op de hoogte is. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de impact van de bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu en kiezen voor transparantie, nauwkeurige en volledige informatie over onze keuzes.

Doordat we een klein bedrijf zijn is de sociale en milieu-impact van onze activiteiten minimaal, maar wij onderkennen de impact die de onderneming heeft op medewerkers en milieu. Wij werken samen met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Wij gebruiken grondstoffen, halffabricaten, energie en genereren afval.

Energieverbruik

Wij hebben de keuze gemaakt om bewuster om te gaan met het gebruik van energie. Zo hebben wij in de eerste plaats zonnepanelen op het dak laten plaatsen, zodat wij onze energie zelf op kunnen wekken. Ook is in het gehele pand de TL verlichting vervangen door LED verlichting en hebben wij de oude ketel vervangen door een HR ketel.

Sinds 2016 monitoren wij ons energieverbruik en hebben doelstellingen gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen. De doelstelling is om de komende 5 jaren per jaar het gasverbruik met 10% te verminderen en elektra met 5%.

Afvalmanagement

Omdat wij niet zelf produceren, veroorzaken wij op dat gebied weinig afval. Wel krijgen wij regelmatig producten aangeleverd op pallets, verpakt in karton of dozen opgevuld met plastic. Dit wordt allemaal hergebruikt bij de verzending van onze eigen producten om gebruik van verpakkingsmateriaal te verminderen.

Tevens is ons papierverbruik drastisch afgenomen door het elektronisch factureren en efficiënter om te gaan met het uitprinten van hardcopies.

Minimalisatie milieubelasting

Door een tijdloze vormgeving, een degelijk productontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen, garanderen wij een lange levensduur van onze producten. Meestal is in veel gevallen het herstellen van delen van onze producten mogelijk waardoor de levensduur wordt verlengd.

Zorg voor medewerkers

Wij bieden onze medewerkers een uitdagende werkomgeving met mogelijkheden tot het volgen van vak relevante opleidingen. Zo heeft ons installatieteam het VCA Vol certificaat en hebben zij een BHV opleiding gevolgd. Tevens worden zij voorzien van de juiste werkkleding en schoeisel om hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Wij sturen in de dagelijkse bedrijfsvoering constant op verbeteringen op alle gebieden, dus niet alleen op het financieel economisch gebied (profit), maar ook op het menselijk vlak (people) en het milieu (planet) en monitoren onze prestaties regelmatig om plannen bij te kunnen stellen aan veranderende omstandigheden.

Van alle medewerkers wordt tijdens hun werkzaamheden een actieve rol verwacht op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheid evenals een verantwoorde opstelling ten aanzien van het milieu.

PRS hecht er belang aan dat de internationaal geldende normen en waarden worden gerespecteerd in al haar zakelijke activiteiten.